České panelové šetření středoškoláků

Zkoumáme vliv školního prostředí na formování postojů adolescentů ohledně důležitých společenských témat

Výzkum ve veřejném zájmu

Posláním Sociologického ústavu Akademie věd ČR je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Tento projekt je realizován týmem sociologů ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pod záštitou České školní inspekce, financovaný Grantovou agenturou České republiky v kategorii JUNIOR STAR.

PROJEKT GA ČR JUNIOR STAR

Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce, kteří publikují v prestižních mezinárodních časopisech a působili delší dobu na zahraniční univerzitě. Díky pětiletému projektu získávají jedinečnou možnost se vědecky osamostatnit a přinést inovativní témata do české vědy. Na podporu dosáhne pouze zlomek podaných projektů.

Seminář CZEPS

Seminář je pořádaný k příležitosti představení prvních výsledků Českého panelového šetření středoškoláků (CZEPS) a  proběhne v pondělí 10. června 2024 od 9:30 do 12 hodin v Akademickém konferenčním centru (AKC), Husova 4a, Praha 1 a přes online platformu Zoom.